Vrijblijvende vergunningscheck

Vanuit de overheid is besloten om het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning op uw  perceel makkelijker te maken. Onder bepaalde voorwaarden, zoals in het bezit zijn van een indicatie voor mantelzorg, mogen deze zorgwoningen vergunningsvrij op uw perceel worden geplaatst. Wij bouwen deze verplaatsbare vergunningsvrije mantelzorgwoningen voor u conform bouwbesluit, en houden daarbij zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke woonwensen. Maar in sommige gevallen hebt u toch een vergunning nodig.

Waarvoor hebt u tóch een vergunning nodig?
Vergunning als u (nog) geen mantelzorgindicatie hebt
Indien u nog geen indicatie heeft of kan krijgen dan kan middels een vergunning voor een zogenaamde pré-mantelzorgwoning alsnog uw mantelzorgwoning naar wens worden geplaatst. Een pré-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning waarvan gebruik wordt gemaakt vóórdat de mantelzorg daadwerkelijk noodzakelijk is. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Bij sommige gemeenten is het mogelijk een pré-mantelzorgwoning voor een termijn van 10 jaar te plaatsen. U mag hier dus al in wonen voordat u zorg nodig heeft. Als u na of binnen de termijn van bewoning van de pré mantelzorgwoning alsnog een indicatie voor mantelzorg krijgt, valt de vergunning weg en wordt de mantelzorgwoning binnen uw gemeente als een vergunningsvrije mantelzorgwoning gezien. Dit kunnen we allemaal voor u bij de betreffende instanties regelen.
Mantelzorgwoning op grond met natuurbestemming
Een opdrachtgever pachtte een gedeelte van het perceel van Staatsbosbeheer. Deze kavel had daarom bestemming natuur. Dankzij onze kennis en expertise hebben we weten te organiseren dat we op dit deel toch, met vergunning, de mantelzorgwoning hebben mogen plaatsen.
Mantelzorgwoning op agrarische grond of bij een agrarisch bedrijf
Voor tientallen opdrachtgevers hebben we georganiseerd dat de woning geplaatst mag worden op een als agrarisch aangeduid blok. Wij zijn gemotiveerd en capabel om voor elke situatie een passende oplossing te bedenken. Bovendien kennen wij de wegen binnen de (lokale) overheden.
Mantelzorgwoning met deels bestemming wonen en deels bestemming agrarisch
Dit is mogelijk. Voor een relatie hebben wij, dankzij onze expertise, onder deze voorwaarden de zorgwoning mogen plaatsen.
Mantelzorgwoning met een oppervlakte groter dan 100 m2
Normaal mag een mantelzorgwoning niet groter zijn dan 100m2. Voor enkele opdrachtgevers zijn we met de gemeente overeengekomen dat zij een zorgwoning mochten plaatsen van 135 m2. Vraag naar de mogelijkheden; wij luisteren graag naar uw uitdaging.
Mantelzorgwoning aan de voorzijde van het hoofdgebouw
Doorgaans mag u een mantelzorgwoning alleen aan de achterzijde van het hoofdgebouw plaatsen. Voor een opdrachtgever hebben wij kunnen regelen dat deze woning met een vergunning op het voorterrein en met een dakhoogte van 330 cm kon worden geplaatst.
Mantelzorgwoning naast een monumentaal pand
Voor plaatsing van een zorgwoning naast een monumentaal pand, is een extra vergunning nodig. Hierbij moet onder meer worden gelet of de mantelzorgwoning esthetisch passend is bij het monumentale hoofdgebouw. Wij hebben hier ervaring mee en hebben de vergunning weten te krijgen voor onze gerustgestelde opdrachtgevers.
Mantelzorgwoning bij een teveel aan bijgebouwen
Binnen de bebouwde kom is er een grens aan het aantal toegestane bijgebouwen. Het plaatsen van een mantelzorgwoning kan dan als te veel worden beschouwd. Door slim te schakelen in het ontwerp en het contact met de gemeente, hebben wij voor een opdrachtgever toch de vergunning rond kunnen krijgen.
Mantelzorgwoning hoger dan 3 meter
Wij hebben dankzij onze expertise in advies en bouwmethoden woningen weten te realiseren met een hoogte tot wel 6 meter. We hebben al honderden woningen opgeleverd waar toch een vergunning nodig was. Het mag gezegd: als het op vergunningen aankomt, is er geen betere partij voor u dan Zorg en Welzijn Bouw.

Wij informeren vrijblijvend bij uw gemeente

No cure, no pay

Denkt u een vergunning voor de zorgwoning nodig te hebben? Wij hebben de expertise om uw vergunningsaanvraag te verzilveren. Als er toch geen vergunning kan worden verleend, kost het u niets!

  Gratis vergunningscheck

  Verplaatsbare mantelzorgwoningen mogen soms vergunningsvrij worden gebouwd. Wilt u weten of dat in uw gemeente het geval is? Vraag dan een vergunningscheck aan!

  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

  Al ruim 20 jaar ervaring in het verzilveren van vergunningsaanvragen!

  Fiscaal en juridisch advies

  Wilt u als bedrijf uitbreiden en/of bij uw huis een mantelzorgwoning plaatsen? Hoe zit het met notariële afspraken wanneer u een mantelzorgwoning wilt plaatsen? Is een huisnummer belangrijk? Mag een mantelzorgwoning kadastraal gesplitst worden? Mag een mantelzorgwoning binnen een familie rouleren? Alle vragen in dit vakgebied kunnen wij voor u beantwoorden. Indien gewenst, stellen wij een Plan van Aanpak op voor uw notaris en boekhouder.